1921 – 1930 Pionjäråren

1920 och tidigare, 1921 – 1930 Pionjäråren, 1921

Under denna tidsperiod startar en rad svenska stålföretag upp tillverkning av rostfritt stål. Volymerna är små (mätt i ton). Ett mindre antal företag börjar tillverka rostfria bruksföremål. Bland dessa företag märks: Jernbolaget (Eskilstuna Jernmanufaktur) och Gense (AB Gustaf Erikssons Metallvarufabrik) i Eskilstuna, Mölntorps Verkstäder, Östberg & Lenhardtson (Stockholms förnicklingsfabrik) och Carl Lunds Fabriksaktiebolag i Malmö.

(Även också eventuellt: Svenska Stålpressningsaktiebolaget i Olofströms och Eskilstuna Stålpressnings AB.)

Den rostfria ståltillverkningen i Sverige under 1920-talet. Figuren ej fullständig.
Den rostfria ståltillverkningen i Sverige under 1920-talet. Figuren ej fullständig.

Hela 1920-talets svenska produktion av rostfritt, räknat i ton, kan man göra på tre dygn i Avesta idag!