1923

1922, 1923, 1924

  • Världens första bok om rostfritt stål publiceras av Firth-Sterling Steel Company i Sheffield. Eventuellt sker detta redan 1922. Det är lite oklart, då deras publikationer ofta saknar tryckår. En upplaga publiceras detta år genom Firth Browns dotterbolag i USA.
 Firth-Sterling Steel Companies första bok om sina rostfria stål.
Förordet till Firth-Sterling Steel Companies första bok om sina rostfria stål.
Illustration på användning av rostfritt stål ur Firth-Sterling Steel Companies första bok om sina rostfria stål.
Illustration på användning av rostfritt stål ur Firth-Sterling Steel Companies första bok om sina rostfria stål.
  • Tio kilo rostfri järnplåt skickas gratis den 14/3 från Klosters AB i Långshyttan till Avesta Jernverk för pressningsförsök.
  • Ur Avesta Jernverks AB. styrelsens sammanträdesprotokoll:   11/12 1923.  §10 ”Då otvivelaktigt tillverkning av rostfritt järn och stål har framtiden för sig bör försöken att framställa detta material pådrivas. Som det visat sig att någon lämplig ingenjör härför ej omedelbart kan erhållas, torde det vara lämpligt att i stället anskaffa verkmästare eller annan person som är inne i denna tillverkning”.
Brevmärke från Jubileumsutställningen i Göteborg, 1923.
Brevmärke från Jubileumsutställningen i Göteborg, 1923.
  • På Jubileumsutställningen i Göteborg detta år (8/5 – 15/10) deltog sju bruk som tillverkare av ”Rostfria Stål”. Förutom Avesta, så var det Stora Kopparberg (Söderfors), Fagersta, Gimo-Österby (Österby), Klosters AB (Långshyttan), Sandviken och Wikmanshyttan som ställde ut. Notera att Avesta ännu inte, officiellt, börjat tillverka rostfria stål. Nedan följer ett utdrag ur Jernkontorets Annaler 1924 (sid 708 – 711) som redogjorde för det som visades på utställningen. En del upptog ”Rostfria Stål” och Söderfors låg långt framme med utförda korrosionstester.
Vid Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 deltog sju bruk som tillverkare av ”Rostfria  Stål”, Ur Jernkontorets Annaler 1924, sidan 708.
Vid Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 deltog sju bruk som tillverkare av ”Rostfria Stål”, Ur Jernkontorets Annaler 1924, sidan 708.
Vid Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 deltog sju bruk som tillverkare av ”Rostfria  Stål”, Ur Jernkontorets Annaler 1924, sidan 709.
Vid Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 deltog sju bruk som tillverkare av ”Rostfria Stål”, Ur Jernkontorets Annaler 1924, sidan 709.
Vid Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 deltog sju bruk som tillverkare av ”Rostfria  Stål”, Ur Jernkontorets Annaler 1924, sidan 710.
Vid Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 deltog sju bruk som tillverkare av ”Rostfria Stål”, Ur Jernkontorets Annaler 1924, sidan 710.
Vid Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 deltog sju bruk som tillverkare av ”Rostfria  Stål”, Ur Jernkontorets Annaler 1924, sidan 711.
Vid Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 deltog sju bruk som tillverkare av ”Rostfria Stål”, Ur Jernkontorets Annaler 1924, sidan 711.
Lokalen för Jernverkens kollektivutställning vid jubileumsutställningen i Göteborg där sju svenska järnverk visade upp rostfria stål, 1923.
Lokalen för Jernverkens kollektivutställning vid jubileumsutställningen i Göteborg där sju svenska järnverk visade upp rostfria stål, 1923. Foto/copyright Göteborgs Stadsmuséum

Referenser:

Artikel om Jubileumsutställningen i Göteborg, 1923, Jernkontorets Annaler, 1924, s. 601 och framåt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *