1926

1925, 1926, 1927

  • Fagerstakoncernen bildas genom sammanslagning av Fagersta, Klosterverken i Långshyttan, Gimo-Österby Bruks AB, Horndal och Forsbacka. (Forsbacka införlivas 1929)
  • Forsbacka jernverk inleder försök med att tillverka rostfritt stål direkt ur malm med den Flodin-Gustavfssonska metoden i en 300-kilos ugn. Metoden visar sig ge ett stål med för låg kromhalt och för hög kolhalt och försöken avbryts och flyttas till Långshyttan 1929 där en ny Flodinugn har installerats och tagits i bruk. Försöken i Långshyttan blir inte heller lyckade och försöken avbryts efter ett okänt antal år. Flodinugnen kommer sedan att användas till att tillverka rostfritt stål enligt egen ”Långshyttemetodik” i många år framåt.
  • Några uttalanden om Avestas rostfria, syrefasta och eldhärdiga järn- & stållegeringar, ur broschyr från Avesta Jernverk följer här nedan:
Två intyg rörande det rostfria stålets fördelar ur ett reklamblad från Avesta, 1926.
  • Ett samarbete mellan Mölntorps Verkstäder AB (Mölntorp) med Avesta Jernverk detta år lade grunden till kunskapen om hur man tillverkar detaljer i rostfritt stål. Produktionen lades därför om till en ökad andel rostfria produkter och erfarenheterna spelar en viktig roll än i dag. Rostfria disklådor blev en volymprodukt liksom kok- och sanitetskärl. Fabriken i Mölntorp klarade sig därför ganska bra vid lågkonjunkturen runt 1930, den byggdes ut i betydande omfattning och hela samhället kunde fortsätta att utvecklas.
  • Genses katalog detta år innehåller tre knivar med rostfria blad. Ett blad tillverkat av Jernbolaget i Eskilstuna och två blad tillverkade av Gense.
GENSE knivar med rostfritt blad, 1926.
GENSE knivar med rostfritt blad, 1926.
Ur Genses katalog 1926. Två knivblad tillverkade av Gense och ett knivblad tillverkat av Jernbolaget i Eskilstuna.
Ur Genses katalog 1926. Två knivblad tillverkade av Gense och ett knivblad tillverkat av Jernbolaget i Eskilstuna.

Referenser:

Fagerstabrukens Historia, Nittonhundratalet, s. 147-149.

Några uttalanden om AVESTAS rostfria, syrefasta och eldhärdiga järn- & stållegeringar, Avesta Jernverk, broschyr, 1926

https://blogg.mittmedia.se/herrlarsson/2015/09/27/rostfritt-raddar-molntorp/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *