1934

1933, 1934, 1935

  • Avesta Jernverk publicerar sin första renodlade korrosionshandbok som troligen den första i Sverige. Denna typ av publikation är viktig för att man ska kunna välja rätt rostfritt stål till önskat ändamål till exempel för hantering och tillverkning av kemikalier, födoämnen med mera, med mera. Kan nämnas att den 12:te upplagan kom ut i december 2023, så det är verkligen en relevant bok för användare av rostfritt stål.
  • En utställning, Rusta mot rost, visas hos företaget Fraenkel & Hedberg i Göteborg där Fagersta, Sandviken, Gense, Eskilstuna Jernmanufaktur, Eskilstuna Stålpressnings AB, Carl Lunds fabriker och Svenska stålpressningsaktiebolaget, Olofström.
Annons i Göteborgsposten 26/2 1934. En utställning, Rusta mot rost, visas hos företaget Fraenkel & Hedberg i Göteborg där Fagersta, Sandviken, Gense, Eskilstuna Jernmanufaktur, Eskilstuna Stålpressnings AB, Carl Lunds fabriker och Svenska stålpressningsaktiebolaget, Olofström.
Annons i Göteborgsposten 26/2 1934. (Ur Aluminium och rostfritt stål.)
Annons från Silver och Stål, 1934. (Ur Aluminium och rostfritt stål.)
Annons från Silver och Stål, 1934. (Ur Aluminium och rostfritt stål.)
Eskilstuna Stålpressnings Aktiebolags monter vid Skånemässan 6 - 12 augusti 1934. (Från bolagets varukatalog 1939)
Eskilstuna Stålpressnings Aktiebolags monter vid Skånemässan 6 – 12 augusti 1934. (Från bolagets varukatalog No 50, 1939)

Referenser:

Aluminium och rostfritt stål, Thomas Lindblad, Atlantis, 2015, s. 33 och 217.

UTRIKES

  • I USA utvecklades tidigt rostfria tåg med låg vikt. Här kan du titta på ett klipp från april 1934 när ett nytt rostfritt tåg visas upp. The Burlington Zephyr tillverkat av The Budd Corporation in action ser du i denna fartfyllda film:

Utrikes referenser. Ett urval av referenser och tekniska artiklar listas här nedan:

Anon.: ”Le tube en acier spécial”. Aciers Spéciaux 9(1934)97-98. Also on import from Sweden and on fabrication and applications of stainless tubes.

Anon.: ”La lutte contre la corrosion”. Aciers spéciaux 9 (Oct.,1934) 285-610. A detailed review of research and industial applications in France,ex.:

A.Portevin: ”La corrosion et l’emploi des métaux”, p.287-290.

L.Persoz: ”La fatigue sous corrosion”, p.311-328.

A.Michel: ”Les aciers inoxydables”, p.331-339.

M.Ballay: “La corrosion des fontes et les fontes austénitiques”, p.378-386.

P.Benloz: ”Traitement termiques des aciers inoxydables”, p.447-451.

G.Véry: ”Modification par écrouissage des charactéristiques mécaniques des aciers résistant à la corrosion”, p.452-454.

A.Michel et L.Giry: ”Usinage des aciers inoxydables”, p.457-459.

A.Laroy: ”La soudure des aciers inoxydables”, p.460-470.

Anon.: ”Les application industrielles des aciers au chrome-nickel”, p.567-570

Anon.: ”Aciers inoxydables SANDVIK”, p 575. (’..occupent une place de tout premier rang’).

G.Mandran: ”Le procédé de soudure électrique par points. Son application aux aciers inoxydables et aux alliages légers”, p. 636-680. (Most on 18/8).   

F.M.Becket and R.Franks: ” Titanium and Columbium in Plain High-chromium Steels”. Trans. AIMME 113(1934)126-137. Discussion 137-142. ”Effects of Columbium in Chromium-nickel Steels”. Trans. AIMME 113(1934)143-156. Discussion 156-162. (Union Carbide and Carbon Research Laboratories).

W.Claus: ”Interkristalline Korrosion in rostfreien Stählen”. Z. des Vereins deutscher Ingenieure.78(1934)1322 (Refers to lecture by A.Fry and  P.Schafmeister). See also 77(1933)1354 and Anon.: ”Verhütung der Korngrenzkorrosion” 78(1934)252.  

E.F.Cone : ”Free-Machining Corrosion Resistant Steel for Many Uses”. Iron Age 133(June 28,(1934)18-20.

F.Flader: ”Stainless Steel in Aircraft Construction”. Trans. ASME 56(1934)295-300.  

I.S.Günzburg, N.A.Aleksandra und L.S.Geldermann (Leningrad): ”Eigenschaften von nichtrostenden Chrom-Mangan und Chrom-Nickel-Mangan Stählen”. Arch.Eisenhüttenw. 8(1934/35) 121-123.

E.Hengler: ”Stähle für die chemische Industrie”. Zeitschift des Vereins deutscher Ingenieure 78(1934)1163-1167.

J.Rist, J.Hochmann et A.Michel: ”..” Chemie et Industrie (Apr 1934) Special No. 614-623. See also 625-630.

A.M.Portevin, E.Prétet and H.Jolivet: ” Contribution to the Study of the Chemical Resistance of Various Special Steels”. J. Iron Steel Inst. 130(1934)219-271. Discussion (obs. W.H.Hatfield) and Correspondence 272-277.

R.L. Rickett and W.P. Wood: ”The Action of Oxygen and Hydrogen Sulphide upon Iron- Chromium Alloys at High Temperatures”. Trans. ASM 22(1934)345-379. Discussion 379-384.

W.H.Wills and J.K.Findley: ”Some Factors Affecting the Physical Properties and Corrosion Resistance of 18-8 Chromium Nickel Steel Wire”. Trans. ASM 22(1934) 1-17.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *