1924

1923, 1924, 1925

  • Ingenjör Bo Kalling anställs vid Avesta Jernverk för att utveckla den rostfria tillverkningen där. Han var anställd där till 1931.
Bo Kalling i Svenska män och kvinnor - biografisk uppslagsbok, Volym 4 I - Linder, Bonniers. 1942., sidan 160.
Bo Kalling i Svenska män och kvinnor – biografisk uppslagsbok, Volym 4 I – Linder, Bonniers. 1942., sidan 160.
  • Avesta gör (officiellt) sin första rostfria smälta den 1:a april, ett martensitiskt kromstål tillverkat med chargenummer 393 (Charge = smälta) – som sedan kom att användas som produktnamn på detta kromstål. Detta namn används än idag (2022) av Outokumpu Press Plate AB, ett dotterbolag till Outokumpu, i Avesta för plåt till laminatpressning. Avesta blir, officiellt, den sjunde tillverkaren av rostfritt stål i Sverige.
Elektrostålugn vid Avesta Jernverks AB, Rennerfelt-typ. Konstruerad av O. Stålhane 1917 där de första lyckade smältorna tillverkades 1924. Text och bild från Tekniska Muséets arkiv (TEKA0002342).
Elektrostålugn vid Avesta Jernverks AB, Rennerfelt-typ. Konstruerad av O. Stålhane 1917 där de första lyckade smältorna tillverkades 1924. Text och bild från Tekniska Muséets arkiv (TEKA0002342).
  • Sandvikens Jernverk introducerar sömlösa rostfria rör.
  • Sju olika rostfria stål (två verktygsstål för dragskivor, två varianter på rostfritt järn – engelskt, två varianter på rostfritt stål – engelskt samt ett rostfritt stål – tyskt) listas i en bok skriven av bergsingenjör Bengt Kjerrman i Långshyttan, om material och materialprovning.
  • Klosters AB i Långshyttan annonserar i svensk dagspress om sina rostfria järn.
Reklam för Klosters AB (i Långshyttan) rostfria järn, 1924.
Reklam för Klosters AB rostfria järn, 1924.

Klosters AB ger ut en broschyr om deras stål där den nya rostfria kvalitéerna RR.J. (RRJ) och RR.S. (RRS) presenteras.

Broschyr, Kloster Verktygsstål från Klosters AB i Långshyttan, 1924.
Broschyr, Kloster Verktygsstål från Klosters AB i Långshyttan, 1924.
Broschyr, Kloster Verktygsstål från Klosters AB i Långshyttan, 1924. Till våra kunder. (1)
Broschyr, Kloster Verktygsstål från Klosters AB i Långshyttan, 1924. Till våra kunder. (1)
Broschyr, Kloster Verktygsstål från Klosters AB i Långshyttan, 1924. Till våra kunder. (2)
Broschyr, Kloster Verktygsstål från Klosters AB i Långshyttan, 1924. Till våra kunder. (2)
Broschyr, Kloster Verktygsstål från Klosters AB i Långshyttan, 1924. Kvalité Kloster RR. J.
Broschyr, Kloster Verktygsstål från Klosters AB i Långshyttan, 1924. Kvalité Kloster RR. J.
Broschyr, Kloster Verktygsstål från Klosters AB i Långshyttan, 1924. Kvalité Kloster RR. S.
Broschyr, Kloster Verktygsstål från Klosters AB i Långshyttan, 1924. Kvalité Kloster RR. S.
  • Sandvikens Järnverk får ett utlåtande om levererade rostfria tuber från Stora Kopparbergs cellulosafabrik i Skutskär:
Sandvikens Järnverk får ett utlåtande om levererade rostfria tuber från Stora Kopparbergs cellulosafabrik i Skutskär.

Referenser:

Innovationen av rostfria stål i Sverige, Jan-Erik Petersson, Dædalus, 1987, s. 93.

https://www.home.sandvik/se/om-oss/vart-foretag/historia/

De tekniska vetenskaperna, Avdelning Maskinteknik, Band I:4, Materialprovning, Bengt Kjerrman, Bonniers, 1924, s.13-14.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *