1925

1924, 1925, 1926

  • Under år 1925 togs ett krom-nickelstål fram i Avesta, döpt till Avesta 832 (efter chargens (smältans) löpnummer), med 18 % krom och 8 % nickel ungefär som tidigare gjorts i hos Krupp i Tyskland. (Se år 1912 i 1920 och tidigare).
  • Det första föredraget i Sverige om rostfritt stål synes ha hållits vid Svenska Metallografförbundets höstmöte i Avesta den 24:e oktober. Bo Kalling svarade för programpunkten ”Om rostfritt järn och stål”. RFIS har inte denna artikel – om du har den, så hör gärna av dig.
  • Kloster stämpel på rostfritt stål. KLOSTER i en ram registrerades som figurvarumärke den 14/7. Bilden nedan visar varumärket på en list som håller ihop den tjocka katalog som gavs ut i samband med att Fagersta AB bildas. Varumärket avfördes ur varumärkesregistret 14/2 2016, då Erasteel Kloster AB inte förnyade det.
Klosterverken i Långshyttans stämpel på rostfritt stål. Märkningen är ca 15 mm lång. Klosters AB. Kloster Rostfri, rostfritt stål.
Klosterverken i Långshyttans stämpel på rostfritt stål. Märkningen är ca 15 mm lång. Från RFIS samlingar.
  • Arved von Vegesack, chef för laboratoriet i Munkfors, får patent den 26/9 på ett rostfritt stål för skärverktyg, senare döpt till “AEB” med sammansättning: 0.7 – 1.1 % Kol, 9 – 16 % Krom och 0.75 – 2 % Mangan. Detta stål blir mycket framgångsrikt för rakblad längre fram i historien.
  • SARA-restaurangerna köper ca 500 stycken rostfria föremål från Stockholmsföretaget Östberg & Lenhardtson.
  • En artikel om rostfritt stål publiceras i tidskriften “Järnhandlaren” nr 22. Artikeln behandlar “Vad är rostfritt”. RFIS har inte denna artikel – om du har den, så hör gärna av dig.

Referenser:

Fagerstabrukens Historia, Nittonhundratalet, s. 146 och 734.

 Arved von Vegesack och det rostfria rakbladsstålet (AEB) från Munkfors, E. Börje Bergsman, Jernkontorets Bergshistoriska Utskott, H 42, 1988. (Sidorna 71 och 92)

 Aluminium och rostfritt stål, Thomas Lindblad, Atlantis, 2015, s. 33 och 38.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *