1931 – 1939 Första Expansionen

1930, 1931 – 1939 Första Expansionen, 1931

Nu tar användandet av rostfritt fart. Många nya applikationer kommer till och volymerna ökar.

Den rostfria ståltillverkningen i Sverige under 1930-talet. Figuren ej fullständig.
Den rostfria ståltillverkningen i Sverige under 1930-talet. Figuren ej fullständig.