Om & Disclaimer

Hasse Groth heter jag som knåpar på dessa sidor. Jag har jobbat med rostfritt stål i 30+ år och har blivit pensionär sedan mars 2020 och då fått en del tid att studera svensk rostfri historia. En del av resultaten hittar du på denna hemsida. Dessa sidor äro även fria från, så kallad, politisk korrekthet.

DISCLAIMER

De sidor som finns på www.rostfrittisverige.se (RFIS) innehåller information, fakta och exempel på hur och vad rostfritt stål använts till under historiens lopp. Då specifikationer på rostfria stål ändrats under åren utgör de exempel som visas i en historisk kontext och kan inte direkt appliceras på liknande applikationer med de rostfria stål som finns tillgängliga idag. RFIS garanterar på intet sätt att moderna rostfria stål kan användas till applikationer som använts tidigare i historien och som presenteras på RFIS.

RFIS eftersträvar alltid att kontinuerligt uppdatera informationen på vår hemsida och se till att information på www.rostfrittisverige.se är korrekt. Trots våra strävanden kan innehållet på vår hemsida vara ofullständigt och/eller felaktigt och inga rättigheter kan härledas från informationen på denna webbplats.

Informationen om stål, produkter, företag och applikationer på www.rostfrittisverige.se kan innehålla uppenbara fel av teknisk eller typografisk natur. Översättning från svenska till engelska och vice versa kan också bli fel på hemsidan. Du kan inte rikta några anspråk mot RFIS grund av fel eller oklarheter på hemsidan. RFIS förbehåller sig dessutom rätten att ändra eller ta bort delar av innehållet och har ingen skyldighet att underrätta dig om sådana ändringar.