Rostfritt i Sverige

Välkommen till Rostfritt i Sverige (RFIS)! Här hittar du historisk information om rostfritt stål och prylar gjorda av detta eminenta material med fokus på Sverige, men även intressanta och viktiga uppfinningar och applikationer från andra länder finns också med. Sidan är under kontinuerlig uppbyggnad och vi har kommit fram till 1950 på historiesidorna.

27/4 2022

 • Jag brukar inte ha med dagsaktuella händelser på denna sida, men denna nyhet får vara med, då det är en händelse som platsar i den rostfria historien och dels för att det snart blir möjligt att investera i ett mer renodlat och svenskt rostfritt företag: (Från Sandviks emailutskick denna dag)

Sandviks aktieägare beslutade att dela ut och börsnotera Alleima

Årsstämman i Sandvik AB den 27 april beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Alleima (tidigare affärsområde Sandvik Materials Technology) till Sandviks aktieägare. Sandviks styrelse bemyndigades att fastställa avstämningsdatum för utdelningen, förväntat till den 29 augusti 2022. Första dag för handel i Alleimas aktier väntas bli den 31 augusti 2022, på Nasdaq Stockholm.

“Vi är mycket glada över Sandviks aktieägares beslut. Vi ser nu väldigt mycket fram emot att etablera Alleima som ett fristående börsnoterat bolag, och utveckla vår position som marknadsledare inom avancerade material för framtiden”, säger Andreas Nordbrandt, styrelseordförande i Alleima.

Alleima kommer att arrangera sin första kapitalmarknadsdag den 23 augusti. Kapitalmarknadsdagen kommer att ge en djupgående genomgång av Alleimas produkterbjudande, viktigaste kundsegment, strategiska inriktning och finansiella mål som ett fristående börsnoterat bolag. 

Mer information om börsnoteringen och utdelningen av Alleima, inklusive informationsbroschyr, viktiga datum och händelser, samt vanliga frågor finns på home.sandvik/se/investerare/börsnotering-av-alleima/.

Alleimas finansiella mål och utdelningspolicy

Styrelsen i Alleima har, som tidigare meddelats, antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy:

• Leverera lönsam organisk intäktstillväxt i linje med eller överstigande tillväxten i prioriterade slutmarknader över en konjunkturcykel

• Justerad EBIT-marginal överstigande i genomsnitt 9 procent över en konjunkturcykel

• Nettoskuld i förhållande till eget kapital understigande 0,3x

• Utdelning om i genomsnitt 50 procent av periodens resultat (justerat för metallpriseffekter) över en konjunkturcykel. Utdelningen ska reflektera finansiell ställning, kassaflöde och framtidsutsikter

Viktiga indikativa datum:

4 augusti– Publicering av prospekt för Alleima

23 augusti – Alleimas kapitalmarknadsdag

25 augusti – Sista dag för handel i Sandviks aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Alleima

26 augusti – Sandvik handlas utan rätt att erhålla aktier i Alleima

29 augusti – Avstämningsdag för utdelning av aktier i Alleima

31 augusti – Första dag för handel med Alleimas aktier på Nasdaq Stockholm

Stockholm, 27 April 2022
 Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.

23/3 2022

 • Jag brukar inte ha med dagsaktuella händelser på denna sida, men denna nyhet får vara med: (Från Sandviks emailutskick denna dag)

Sandvik föreslår utdelning och börsnotering av SMT för årsstämman och tillkännager det planerade nya namnet

Sandviks styrelse har idag beslutat att föreslå en utdelning och börsnotering av Sandvik Materials Technology (SMT) för årsstämman, som äger rum den 27 april, 2022. Noteringen planeras att göras på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022, och förväntas uppfylla kraven enligt Lex Asea. Sandvik har dessutom beslutat att Alleima ska bli det nya namnet på SMT, förutsatt aktieägarnas godkännande till att dela ut och börsnotera SMT.

− Det är glädjande att vi nu tar nästa steg i den här processen och föreslår utdelningen och noteringen av SMT för årsstämman. Vi är övertygade om att det här kommer att öka det långsiktiga aktieägarvärdet, och att både Sandvik och SMT kan utvecklas mer fördelaktigt på egen hand, säger Johan Molin, styrelseordförande för Sandvik.

Namnet kombinerar två hörnstenar i SMT:s affär – alloy (legering) och material – med alei, en äldre version av ordet alloy, som grund.

Alleima fångar kärnan i vår verksamhet, vår historia och vår unika expertis på ett utmärkt sätt. Vi tror att det kommer att tjäna oss mycket väl framöver som fristående bolag, samt hjälpa oss utveckla vår ledande position inom materialteknik till en marknadsledare inom framtidens avancerade material, säger Andreas Nordbrandt, styrelseordförande för SMT, och Göran Björkman, affärsområdeschef för SMT.

Stockholm, 23 mars 2022

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008.

12/2 2022

 • Dags för ytterligare ett 100-årsjubileum (det fjärde i ordningen). Den 12:te februari var det 100 år sedan Österby Bruk i Uppland tillverkade rostfritt stål för första gången. Passar extra bra med ett fyrfaldigt leve: Hurra, hurra, hurra, hurraaa! Rostfritt i Sverige har givetvis satt ihop en sida med historia om Österby och de bruk och gruvor som ingått i olika konstellationer genom årens lopp. Historiesidan finns HÄR.
Ur katalog från Österby Bruk utgiven 1922.ges ej. Notera att materialet kallas Rostfritt stål och har namnet efter den gruva som ligger alldeles intill..
 • Österby lever vidare än idag som Österby Gjuteri AB och är nu ett modernt gjuteri och verkstadsföretag med gjutgods och maskinbearbetning på programmet och mycket tillverkas i rostfritt. RFIS hoppas få återkomma med ett reportage från nuvarande verksamheten under året. Deras hemsida hittar du HÄR.
Katalog från Österby 1922.
Katalog från Österby Bruk 1922.

26/1 2022

 • Då var det dags för ett föredrag, ”Svenskt Rostfritt Stål 101 år” och mer specifikt ”Med fokus på den tidiga historien och konsumentprodukter fram till 1960”, hos Svenska Bergsmannaföreningen. Länk HÄR.

24/12 2021

 • God Jul och Gott Nytt år önskar Rostfritt i Sverige alla sina besökare. Vad passar väl inte bättre än Jesusbarnet i krubban i rostfritt.

Måndag 8/11 2021

 • Ett evenemang i Långshyttan för medlemmar i Brukshistoriska föreningen har hållits. Ett tjugotal personer var där och lyssnade.
Novemberträff Långshyttan Måndag 8 November i Folkets Hus.
Novemberträff Långshyttan Måndag 8 November klockan 18:30 i Folkets Hus.

25/10 2021

 • Åren 1939 – 1950 har öppnats för läsning i historiefliken. Kommer naturligtvis att kompletteras varefter jag hittar lämpliga fakta att lägga upp.

15/10 2021

 • Rostfria utställningen i Långshyttan är nu nedplockad. Rostfritt i Sverige tackar för gott samarbete med Långshyttans Brukshistoriska Förening och nya aktiviteter är redan inplanerade, så håll ögon och öron öppna för med information på denna och Långshyttans Brukshistoriska hemsida.

1/10 2021

 • Denna dag besökte RFIS (RostFritt I Sverige) bruksmuséet i Fagersta där det bjöds på industrihistoria och nya bekantskaper. Vi vill tacka för ett trevligt besök och på ett fortsatt gott samarbete!
Från vänster: Bengt Lindstrand, Göran Råberg, Lennart Andreasson (ordförande), Björn "Nalle" Janard (Besökare från Avesta som åkte med) och Inez Karlsson samlade framför racerbåten "Silverkulan" från 1935
Från vänster: Bengt Lindstrand, Göran Råberg, Lennart Andreasson (ordförande), Björn ”Nalle” Janard (Besökare från Avesta som åkte med) och Inez Karlsson samlade framför racerbåten ”Silverkulan” från 1935.. Foto: RFIS 2021.
Lite rostfritt i Fagersta Bruksmuseum.
Lite rostfritt i Fagersta Bruksmuseum. Foto: RFIS 2021.
stfri suturtråd från Fagersta i Bruksmuséet.
Rostfri suturtråd från Fagersta. Foto: RFIS 2021.
Fagersta Bruksmuseum en regnig måndag 20211001.
Fagersta Bruksmuseum en regnig måndag 20211001. Foto: RFIS 2021.

26/9 2021

 • Dags för det tredje 100-årsjubiléet för rostfri ståltillverkning i Sverige. Fagersta Bruk firar 100 år av rostfri ståltillverkning den 26:te september 2021. Detta högtidliga tillfälle uppmärksammas även av Fagersta Bruksmusei vänner och på deras hemsida (som du hittar HÄR – se under rubriken Läsvärt). Fagersta var trea på den rostfria bollen. Tyvärr finns ju inte bruket kvar i samma omfattning som för 100 år sedan och enbart den rostfria trådtillverkningen finns kvar (av den rostfria produktionen) hos Fagersta Stainless.
 • En sida med lite info om tidig Fagerstahistoria som jag plockat ihop hittar du HÄR.

18/8 2021

Denna dag skickades en ansökan in för att göra 18/8 till en temadag för rostfritt stål. [RFIS har ännu inte fått något svar på detta den 26/9 2021.]

Ansökan om "Rostfri" temadag i stil med Kanelbullens dag med flera.
Ansökan om ”Rostfri” temadag i stil med Kanelbullens dag med flera.

RFIS hoppas på en positiv behandling av denna anmälan och i år får vi fortsätta fira inofficiellt, men till 2022 kanske det blir på riktigt.

Sommaren 2021 – Tips

En del av Avesta Art i ”Verket” innehåller ”Folkhemmets Design” där det visas en hel del rostfria prylar + dito i aluminium. Utställningen håller på till den 12/9 2021. Med info HÄR. Tyvärr avslutad nu.

Rostfria prylar ur Thomas Lindblads samling som visades upp på "Folkhemmets Design". Foto: RFIS 2021.
Rostfritt stål, bruksföremål.
Rostfria prylar ur Thomas Lindblads samling som visades upp på ”Folkhemmets Design”. Foto: RFIS 2021.

Utställningen ”Rostfritt i Sverige 100 år” i Långshyttan är kvar över sommaren. Se info den 21/3 här nedanför. Utställningen har kompletterats med ett fönster om Gunnar Vinlöf som hade en verkstad som tillverkade bruksföremål i Långshyttan.

Om Gunnar Vinlöf och hans gärning.
Långshyttan, Rostfritt stål.
Om Gunnar Vinlöf och hans gärning.
Diverse prylar ur Vinlöfs produktion.
Vinlöf, Långshyttan, Rostfritt stål.
Diverse prylar ur Vinlöfs produktion.
Ännu fler prylar ur Vinlöfs produktion. Vinlöf, Långshyttan, Rostfritt stål.
Ännu fler prylar ur Vinlöfs produktion.

1/4 2021

Den 1/4 1921 startade tillverkning av rostfritt stål i Sandviken. HIPP HIPP HURRA! Vad RFIS känner till kommer Sandvik inte att uppmärksamma detta. Vill du läsa om den tidiga rostfria historien i Sandviken har vi gjort ett utdrag ur en jubileumsbok om Sandvikens Jernverk och dess elektrostålugnar från 1937. Se HÄR.

20/3 2021

Klockan 15.oo, lördagen den 20 mars (2021) invigdes en rostfri utställning i Långshyttan. Utställningen anordnas i samarbete med Långshyttans Brukshistoriska Förening. Den finns till beskådande fram till sommaren. VÄLKOMNA! Ett blad som delades ut vid invigningen och som kan vara bra att ha med sig vid besöket kan du ladda hem här nedan.

En sida om jubileet finns HÄR.

Här följer några videosnuttar från invigningen. Lars-Göran Jöbo (tidigare platschef i Långshyttan) invigningstalar.

Lars-Göran Jöbo (tidigare platschef i Långshyttan) invigningstalar.
Intervju med några av besökarna.
Ännu mer prat med några av besökarna.

18/3 2021

Klockan 13:15, den 18/3 1921 startade tillverkning av rostfritt stål i Sverige i Långshyttan – för exakt 100 år sedan! HIPP HIPP HURRA!

Klosterverken är också med och firar 100-årsjubiléet. Titta in på deras nyöppnade hemsida: https://www.klosterverken.se/

Klockan 13:15, den 18/3 1921 startade tillverkning av rostfritt stål i Sverige i Långshyttan - för exakt 100 år sedan!

Handelsbolaget ligger i korsningen Storgatan – Hyttgatan i Långshyttans centrum.

För långväga besökare och rostfria nördar rekommenderas Långshyttans Brukshotell. Fantastiskt bra mat – rekommenderas å det varmaste.

Långshyttans Brukshotell i oktober 2020. Foto: Hasse Groth för Rosrfritt i Sverige.
Långshyttans Brukshotell i oktober 2020. Foto: rostfrittisverige.se

———————- Här börjar sidan (1:a inlägget ovan) ——————–

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.