100 år sedan man tillverkade rostfritt stål för första gången i Sverige – I Långshyttan 18:de mars 1921.

 För 100 år sedan tillverkades rostfritt stål för första gången i Sverige.  Den första smältan tillverkades mellan klockan 13:15 den 18:de mars till klockan 08:oo den 19:de mars 1921 i Långshyttan. Chargenummer (smälta) R152, vikt: 3391 kilo, med kemisk analys 15.30% krom, 0.35% kol, 0.95% mangan, 0.3% kisel, 0.023% fosfor, 0.014% svavel och resten järn. Materialet såldes enligt uppgift till Norge för tillverkning av knivar avsedda för getmessmör.

Ugnen i det 1919 nybyggda elektrostålverket i Långshyttan. Ugnen var en enfas induktionsugn av typ Frick med 5 tons kapacitet. Den var i drift mellan 1919 till 1962.
Ugnen i det 1919 nybyggda elektrostålverket. Ugnen var en enfas induktionsugn av typ Frick med 5 tons kapacitet. Den var i drift mellan 1919 till 1962.
Annons i dagstidning 1/3 1924. Nyheten om det nya stålet sprids i Sverige. Klosters rostfria järn.
Annons i dagstidning 1/3 1924. Nyheten om det nya stålet sprids i Sverige.

KRONOLOGI

1919 Den första elektriska ugnen tas i drift den fjärde augusti – en förutsättning för att man ska kunna tillverka rostfria stål.1921 Den 18/3 startas tillverkningen av rostfritt stål – först i Sverige! En milstolpe i svensk industrihistoria!

1924 Katalog kommer ut (se nedan) och det annonseras i rikspress (här ovan) och tillverkningen av rostfritt tar fart.

1926 Klosters AB går upp i Fagerstakoncernen tillsammans med Fagersta, Horndal, Gimo-Österby och Forsbacka (1929). Värt att notera är att rostfri tråd görs fortfarande (2021) i Fagersta och rostfria gjutgods tillverkas i Österby.

1929 En elektrisk, så kallad, Flodinugn tas i drift och kapaciteten att tillverka rostfritt ökas betydligt. Ugnen var i drift till 1977.

1959 Stor investering i ett Sendzimirvalsverk, glättningsverk, skärverk, poleringsmaskin, glödgnings-betningssträcka samt rikt- och klippmaskin för att tillverka 800 mm breda kallvalsade band.

1984 De flesta av de svenska rostfria stålproducenterna slås ihop och Avesta AB bildas av de rostfria delarna av Nyby-Uddeholm, Fagersta och Avesta.

1991 AvestaSheffield bildas genom att Avesta AB går ihop med British Steels rostfria del, British Steel Stainless.

2001 AvestaPolarit bildas genom en sammanslagning av AvestaSheffield och Outokumpu´s rostfria verksamhet i Tornio. AvestaPolarit byter senare namn till Outokumpu Stainless.

2007 Nytt valsverk, blankglödgningslinje och skärverk i Långshyttan invigs.

2012 Outokumpu går ihop med KruppThyssen Nirosta (Inoxum).

2014 Outokumpu beslutar under våren att lägga ner Långshyttan och det sista bandet (stålsort 254 SMO®) packas den 2/10 klockan 19:25.

Broschyr från Klosters AB utgiven 1924.
Broschyr från Klosters AB utgiven 1924.
Ur broschyr från Klosters AB utgiven 1924.
Ur broschyr från Klosters AB utgiven 1924.
Ur broschyr från Klosters AB utgiven 1924.
Ur broschyr från Klosters AB utgiven 1924.
 Ur broschyr från Klosters AB utgiven 1924.  Rostfritt järn, RRJ. RR.J.
Ur broschyr från Klosters AB utgiven 1924.
 Ur broschyr från Klosters AB utgiven 1924).  Rostfritt stål, RRS, RR.S.
Ur broschyr från Klosters AB utgiven 1924.

En länk till en sida där alla tjänstemän som arbetade i Långshyttan 1921 hittar du HÄR.

— SLUT PÅ SIDAN —