1921 Långshyttan – Lista över anställda tjänstemän

Ur Matrikel över tjänstemän vid Sveriges Järnverk och Gruvor, 1921, har vi tagit dessa sidor med alla tjänstemän vid Klosters AB i Långshyttan år 1921.