1956

1955, 1956, 1957

  • Avesta Jernverk gör reklam för sin rostfria manufaktur i tidningen Verkstäderna.
Avesta Jernverk gör reklam för sin rostfria manufaktur i tidningen Verkstäderna, nummer 5. Rostfritt stål, 832MVT,
Avesta Jernverk gör reklam för sin rostfria manufaktur i tidningen Verkstäderna, nummer 5.
  • Söderfors standardstål ser ut som följer:
Lista på de stål som tillverkades i Söderfors 1956.
Lista på de stål som tillverkades i Söderfors 1956.
Svenska Stålpressningsaktiebolaget, Olofström, katalog 509.
Svenska Stålpressningsaktiebolaget, Olofström, katalog 509.