1960

1959, 1960, 1961

text

  • Nyby bruk gör reklam för rostfritt stål i sann folkhemsanda samt sponsar konstnär Allan Ebeling med material till ytterligare en skulptur.
Rostfritt stål i folkhemmet - Nyby Bruk, 1960.
Rostfritt stål i folkhemmet – Nyby Bruk, 1960.
Allan Ebeling med sin skulptur, Olof den Helige. Uppsattes vid Sörmland-Närkes Nation i Uppsala och invigdes 29:de oktober 1960. Bild från: ___________
Allan Ebeling med sin skulptur, Olof den Helige. Uppsattes vid Sörmland-Närkes Nation i Uppsala och invigdes 29:de oktober 1960. Bild från: ___________
  • I mars detta år ger Söderfors ut en ståltabell – jämförelse mellan olika tillverkare och standarder – i fickformat – bra att ha med sig i plånboken!
Söderfors Bruk. Jämförelsetabell. Rostfritt.
Söderfors Bruk. Jämförelsetabell. Kolstål.
  • Detta år hade Söderfors kompletterat med utrustning för valsning och glödgning av rostfritt stål i bandform. Det man hade i lager för direkt leverans ses nedan. Ur lagerlista från okänt år.
Lagerlista över rostfri tunn styckeplåt från Söderfors. Okänt tryckår, men torde vara 50- eller 60-tal. 2343, 2332, 2341, 554, 562, 564
Lagerlista över rostfri tunn styckeplåt från Söderfors. Okänt tryckår, men torde vara 50- eller 60-tal.
  • Designer/konstnär Heinz Becker har en utställning i Bankhallen i Konserthuset mellan den 5:te och den 17:de mars arrangerad av C. G. Hallbergs Guldsmedsaktiebolag. Han visade upp några alster i rostfritt. Presentationen av Heinz Decker och utställningen lyder som följer:

Efter studier i den tyska guldsmedsstaden Pforzheim och dess berömda yrkesskola samt hos Hallbergs med Rudolf Johansson som läromästare avlade han gesällprov 1944 och fick Hantverksföreningens silvermedalj. Därefter gick han några år på Konstfackskolan under Färngren och avslutade sin konstnärliga utbildning med tre år i Zurichs Kunstgewerbeschule. Efter denna osedvanligt grundliga utbildning, som också omfattade fria konststudier bl. a. i London, inträdde han 1952 som konstnärlig medarbetare hos Hallbergs och dess dotterföretag. Han är en 40 års man, som snart arbetat 25 år i yrket och därvid nått resultat, som är av stort intresse att se samlade.

Hans verksamhet som formgivare och silversmed präglas av hans gedigna kunskaper om material och teknik. Skickligt utnyttjar han silvrets inneboende skönhetsvärden. Han har helt anslutit sig till den sobra, förnäma stil som präglar dagens svenska silversmide och varierar med fin smak dess strama formvärld, samtidigt som han någon gång skapar en mjukare rytm i både sakrala och profana verk. Heinz Deckers kyrksilver har stundom en monumental resning, hans nyttogods, däribland ett utmärkt matbestick, är fint proportionerat och väl genomarbetat. Både på denna utställning och på Svensk form – Design centre gör sig hans opretentiösa kannor och andra korpusarbeten, även utförda i rostfritt stål, starkt gällande. De är riktiga och trivsamma och man skulle gärna se mera av den sorten.

Heinz Deckers högst sympatiska produktion vittnar om kärlek till yrket, om kvalitetskrav och en målsättning som ger de bästa löften för framtiden.

Åke Stavenow

De rostfria artiklarna som visades upp ur Heinz Deckers design.
De rostfria artiklarna som visades upp.
Salt-, peppar- och sockerströare i teak och rostfritt stål från 1958 uppvisade på utställningen 1960.
Salt-, peppar- och sockerströare i teak och rostfritt stål från 1958 uppvisade på utställningen 1960.
  • Steely Rapid kommer med ett nytt värmeaggregat i rostfritt för Volkswagen. OBS: Ej tillverkat i Sverige.
Reklam för Steely Rapids nya värmeaggregat i rostfritt för Volkswagen i tidningen Motor, nr 42, s. 37..
Reklam för Steely Rapids nya värmeaggregat i rostfritt för Volkswagen i tidningen Motor, nr 42, s. 37..