1968

1967, 1968, 1969

  • Avesta Jernverk ger ut en broschyr om kallsträckning – ett bra sätt att utnyttja det rostfria stålets hållfasthet. Här kan titta i och ladda hem broschyren 6828.
  • NilsJohan gör reklam för sina bestick, Sessan, Singoalla, Capri och Soraya.
NilsJohan gör reklam för sina bestick, Sessan, Singoalla, Capri och Soraya i Köks-Klubben, nr 39, 1968.
NilsJohan gör reklam för sina bestick, Sessan, Singoalla, Capri och Soraya i Köks-Klubben, nr 39, 1968.
NilsJohan - Äggförloraren Laura. Reklam i Köks-Klubben, nr 40, 1968.
NilsJohan – Äggförloraren Laura. Reklam i Köks-Klubben, nr 40, 1968.
NilsJohan - Trycklocköppnaren Otto. Reklam i Köks-Klubben, nr 40, 1968.
NilsJohan – Trycklocköppnaren Otto. Reklam i Köks-Klubben, nr 40, 1968.