1979

1978, 1979, 1980

  • NUAB – Nyby-Uddeholm AB bildas.
  • Jernkontoret publicerar en utgåva av Korrosionshandboken med bidrag från Avesta Jernverk AB, AB Bofors, Fagersta AB, Nyby Uddeholm AB, Sandvik AB och Uddeholm AB. Finns i svensk och engelsk utgåva.

Referens:

Aronsson, s. 124.