2022 – Mot framtiden

1985 – 2021, 2022 – Mot framtiden

Hur kunde det sett ut om verket i Långsyttan inte lagts ner, utan förstatt i annan regi? Kolla i länken: www.klosterverken.se