Avesta stålsorter

  • Avestas stålsorter/kvaliteter, 1970, som de presenteras i Korrosionshandboken som publicerades detta år. (Publikation: Avesta Inf. 7034)
Avesta rostfria stål 1970.
Avesta rostfria stål 1970.