1982

1981, 1982, 1983

  • Avesta AB publicerar “Cargo Resistance List” – en lista over kemikalier som kan transporteras i tankar tillverkade av avestastålen SKR-4 och SNR-4. Denna information används av rederier som transporterar kemikalier och ger information om vilka kemikalier som kan transporteras i tankar av olika material.