1983

1982, 1983, 1984

Avesta Jernverk 100 år i år. Stor fest i Avesta!

Avesta Jernverk 100 år - dekal.
Avesta Jernverk 100 år – dekal.
Meny, Avesta Bruks Club, 1983-09-20.
Meny, Avesta Bruks Club, 1983-09-20.
  • En artikel i Tekniska Muséets årsbok detta år om Avesta´s jubileum kan laddas hem som .pdf-fil här nedan.
  • Avesta sponsrar motocross i Brovallen.