1984

1983, 1984, 1985 till 2021

Detta år bildas Avesta AB.

Stålextra - pressrelease som annonserar Avesta AB:s bildande, 1984.
Stålextra – pressrelease som annonserar Avesta AB:s bildande.